ՄԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՊԱԳԱՆ

Կայուն Մոլորակում, Կայուն Զարգացող Հայություն

«Մեր Հնարավոր Ապագան» white paper-ը, մեր քաղաքակրթությանն սպառնացող կլիմայական համաղետի բնազդային հակազդեցությունն է: Աշխարհավերջյան ներզգացողության մեջ թակարդված հայությունն, իր գենետիկ հիշողության մեջ ամուր պահպանում է վերապրելու, վերարարելու, Նոյան տապան կառուցելու ենթագիտակցական արտահայտումը:

Ցեղասպանության հաղթահարումն ու պետականության վերականգնումը անցած հանգրվաններ են, եւ ժամանակն է, որ մեր սերունդները կրկին միանան գլոբալ քաղաքակրթության անվերջ շարժմանը:

Այս աշխատությունը եւ նրան նվիրված այս կայքէջը մեկնակետ կլինեն, մեր քաղաքակրթական առաքելության վերականգնվող ընթացքին:

ԱՎԵԼԻՆ

ԿԱՅՈՒՆ

ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցելու տնտեսության ու հասարակության կայուն զարգացմանը ինչպես նաև անվտանգ և մատչելի բնակավայր

ԽԵԼԱՑԻ

խթանել արդար, խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը ռեսուրսների և ծառայությունների ավելի արդյունավետության համար

ԿԱՆԱՉ

անտառների կայուն կառավարում, թափոնների կրճատում, վերամշակման ընդլայնում, արտանետումների իջեցում և կենտրոնացած հավասարակշրված բնակարանային լուծումներ

ՍԵՎԱԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ

Խմբագիր և Տեսության Հեղինակ

Աշխատությունը արգասիքն է 2017 թվականից սկսյալ պատրաստվող Կառուցիր Հայաստան նախագծի հայեցակարգի հիմնադրման աշխատանքներին, որին մասնակցում են կայուն զարգացման Հայաստանի ամենաանվանի մասնագետներն ու նախագծի հիմնադիրները:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ